JÉ! India
Kapcsolat
Adakozás
Segíts, hogy a honlap fennmaradjon!
Ajánló
Bollywood - A földreszállt félistenek otthona


Szanszkrit a Csillagok háborújában és egyebütt

Szerző:  Dániel. Megjelent: 2006. Május 26. Megtekintve: 34694
A közelmúltban hívták fel a figyelmemet arra, hogy a Star Wars filmzene némelyik részében állítólag szanszkritul énekelnek. Megpróbáltam egy kicsit utánajárni ennek a dolognak.

A cikk a hirdetés után folytatódik

Elsősorban a Baljós árnyakban megjelent, és a Sithek bosszújában újrahasznált két darab, a Duel of the Fates és a Qui Gon's Funeral (az új filmben Padme halála) áll gyanú alatt. Mindkettőhöz található írott szöveg a neten – azonban a megadott formájában ez alig hasonlít szanszkritra. Található hozzájuk szavankénti "fordítás" is – amit számos website átvett egyazon szerzőtől. Sajnos írása alapján úgy tűnik, hogy a szerző egy lelkes krisnás volt, akinek fingja nincs a szanszkrit nyelvről, csak úgy csinál, mintha értene hozzá. (A feltehetően eredeti cikket, amit a neten sokan elhittek és átvettek, itt találhatod.) A módszere pedig a következő volt: fogta az állítólagos szöveget, majd addig lapozgatott egy szanszkrit szótárat, amíg nem talált valamit, aminek néhány betűje hasonlított arra, amit ott látott – aztán közölte, hogy na akkor ez ezt meg ezt jelenti. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy a szövegnek van köze a szanszkrithoz – legalább olyan szinten, hogy egy szanszkritul nem tudó ember le akart fordítani egy angol szöveget szanszkritra, tehát lapozgatta a szótárt, aztán egymás után írta a talált szavakat – aminek persze nincs értelme, mert a szanszkrit ragozó nyelv, és a szótári alakok gyakorlatilag soha nem fordulnak elő. Az is elképzelhető, hogy valóban készült egy értelmes szanszkrit fordítás, és aztán a zeneszerző darabolta ezt szét összevissza ismételt szavakra, vagy akár változtatott is a hangzáson, hogy jobban tetsszen neki.

Hogy bonyolultabb legyen a helyzet, a Duel of the Fates szövege a zeneszerző, John Williams, saját állítása szerint (a vele készült interjút itt olvashatjátok) egy régi walesi vers két sorának angol fordítását fordíttatta le szanszkritra az énekhez. A versidézet így szól: "Under the tongue root a fight most dread, and another raging, behind, in the head." Rögtönzött magyarításomban: "A nyelvgyökér alatt igen rettenetes csata, s egy másik dúl mögötte, a fejben." Persze már az angol értelmezésével is gond van: a "nyelvgyökér" számomra nem túl értelmes. A nyelv mint szerv töve alatt nem hiszem, hogy csata dúlna. Az eredeti vers címe Cad Goddeu, amit általában "A fák csatája" fordításban adnak meg – nagy része (a teljes verset a zeneszerző által idézett angol fordításban itt találjátok) arról szól, hogy különböző növények csatába vonulnak a hős érdekében. Ennek megfelelően arra gyanakodnék, hogy a "nyelvgyökér" egy növény neve – de akkor sem világos, hogy miért alatta van a harc; és még reménytelenebb szanszkritra fordítani. A kelta versnek egyébként megtaláltam két másik fordítását a neten (1. itt és 2. itt) – az egyikben sincsen még csak hasonló sem az idézett versszakhoz, a másik viszont határozottan a nyelv mint szerv tövéről beszél. (Találtam egyébként egy magyar fordítását is ennek az idézetnek: "A fa nyelve alatt, egy sír harca kitárul, és egy újabb kezdődik: a tűz a fejben." Fogalmam sincs, hogy ezt angolból rittyentette valaki, vagy pedig megtalálta a kelta eredeti létező magyar fordítását.

Hogy végre a lényegre térjünk: attól tartok, magával a szöveggel kapcsolatban soványka információval szolgálhatok csak. Feltehetően angolajkúak által angolajkúak számára készült az alábbi, a neten megtalálható átírás – nem tudom, hogy ez az énekeseknek adott szöveg-e, ami arra törekszik, hogy a kiejtésük minél jobban hasonlítson a valódira, vagy pedig egy, a számot sokszor meghallgató ember lejegyzési kísérlete. Inkább az előbbire gyanakodnék.

Korah Matah Korah Rahtahmah
Korah Rahtamah Yoodhah Korah
Korah Syahdho Rahtahmah Daanyah
Korah Keelah Daanyah
Nyohah Keelah Korah Rahtahmah
Syadho Keelah Korah Rahtahmah
Korah Daanyah Korah Rahtahmah
Korah Daanyah Korah Rahtahmah
Nyohah Keelah Korah Rahtahmah
Syadho Keelah Korah Rahtahmah
Korah
Korah Matah Korah Rahtahmah
Korah Daanyah Korah Rahtahmah
Nyohah Keelah Korah Rahtahmah
Syadho Keelah Korah Rahtahmah

A szövegben semmiféle szanszkrit nyelvtan nem vehető ki, még az alanyeset végződései sem (a szanszkritban jobbára az alanyesetnek is van ragja); mondatszinten még annyira sem értelmes, mintha magyarul ezt mondanánk: "a harc a szörnyű az alsó a nyelv". Szinte biztos, hogy elhangzik az énekben a szanszkrit juddha szó, ami harcot, csatát jelent (a neten található átírásban "yoodhah" szerepel). Elég valószínű, hogy a neten "korah" és "korah rahtahmah" formában megadott szavak mögött a szanszkrit ghóra (rettenetes, szörnyű) és ghóratama (legszörnyűbb, módfelett szörnyű) áll. Lehetséges, hogy a "matah" a szanszkrit adhah (esetleg hozzávéve valami más szó utolsó betűjét, aztán szétvagdosva a szöveget); ez azt jelenti, hogy alul, valami alatt. Elképzelhető, hogy a "daanyah" szó a szanszkrit anja akar lenni (ismét: esetleg egy másik szó végével együtt) – ez azt jelenti: másik, másmilyen. Ezen kívül csak negatívumokban tudok nyilatkozni: szinte biztos, hogy nem szerepel a szövegben olyan szanszkrit szó, ami nyelvet, gyökeret, illetve fejet jelentene.

A Qui Gon temetésének rövidebb szövegével valamivel egyszerűbb a helyzet. Először ismét a neten található átiratot idézem:

Madhurah swehpna, go rahdomah swehpna.
Madhurah swehpna, go rahdomah swehpna,
morittioo, madhurah, swehpna.

A tétel angol alcíme: Death's long sweet sleep (a halál hosszú édes álma). Ennek nagy része megtalálható a szövegben: a madhurah a szanszkrit madhura: édes; a swehpna a szanszkrit szvapna: álom, alvás. A morittioo egészen bizonyosan a szanszkrit mritju eltorzítása, ez halált jelent. Nem tudok azonban mit kezdeni a "go rahdomah" szavakkal; annyi bizonyos, hogy nincsen szanszkritul olyan "hosszú" jelentésű szó, ami akár csak hasonlítana is ehhez.

Állítólag szintén hallható szanszkrit ének az "Anakin's dark deeds" című számban az új film zenéjében – ennek szövege az volna, hogy "gyalázatosak a Birodalom bűnei". Én ebben a számban csak artikulátlan éneket hallok. Végül pedig megjegyzem, hogy a "Palpatine's teachings" című szám elején hallható gyomorból jövő énekhang gyakorlatilag biztosan nem szanszkrit. Ez az éneklési technika elsősorban Tibetre és Belső-Ázsiára jellemző; ha a szöveg nem értelmetlen "á-ááá-áá", akkor talán tibetiül lehet.

Azonban a filmzenén kívül másutt is előjönnek szanszkrit szavak a Star Wars filmekben: egyes szereplők neve néha annyira közel áll a szanszkrithoz, hogy az egyezés már nem lehet véletlen. Ezek a névválasztások azonban inkább csak hangzás alapján történhettek – nem annyira a felhasznált (eltorzított) szanszkrit szó jelentése indokolja őket. Az alábbi listát a fent pocskondiázott cikkszerzőtől vettem át, aki a dalszövegeket "fejtette meg" – a nevekkel kapcsolatban azonban többnyire igaza van, ellentétben a dalszövegekkel. Ahol mégsincs igaza, ott persze javítottam a fordításain, magyarázatain.

A legfeltűnőbb szanszkritos nevű figura Padme – több helyen mondják a neten, hogy ez a szó szanszkritul lótuszvirágot jelent. Ez így nem igaz; a szanszkrit szó padma; padmé ennek a helyhatározós esete ("a lótuszban") – ebben az alakban szerepel a szó a közismert "Óm mani padmé húm" mantrában. A Naboo egy királyának neve Varuna – ez egy isten neve, aki a védikus vallásban az éjjeli égbolt és a szigorú rend ura volt, az érett hinduizmusban pedig lefokozták a vizek istenévé – ami éppenséggel odaillik a Naboo bolygóra. Egy Shaak Ti nevű női jedi egyértelműen a szanszkrit sakti szóból nyerte a nevét: ez a (nyelvtanilag nőnemű) szó erőt, energiát jelent, és a vallásfilozófiában az istenek erejének női kivetülését vagy ellenpárját jelenti. Néhány kisebb egyezés: elképzelhető, hogy a Gungan nép a Gangá – vagyis a Gangesz folyam – után kapta a nevét; lehetséges, hogy Shmi Skywalker nevében Laksmí istennő nevének a végét találjuk meg (szerető anyafigura); valószínű, hogy a Mandalore bolygó a szanszkrit mandala ("kör", "rituális ábra") szót tartalmazza, esetleg a gyakori indiai -úr (angolosan -ore) helységnév-végződéssel kombinálva; a Depa Billaba nevű másik női jedi (akit indiai színésznő alakít) feltehetően tényleg egy modern indiai személynév után kapta a nevét (ez szanszkritul dípavallabha lenne, és kb. ennyit jelent: "a mécses kedvese"). Yoda mester nevének szanszkrit származtatása kimerül a jóga szóra való hasonlóságban – elképzelhető, hogy ez szerepet játszott a névadók gondolkodásában; nem valószínű, hogy a "katona" jelentésű szanszkrit jóddhá szó szerepet játszott volna a névadásban.

Természetesen a Csillagok háborúján kívül számos más kortárs sci-fi és fantasy alkotás is felhasznál szanszkrit szavakat, akár eredeti jelentésükhöz közel állóan, akár attól függetlenül. Ezek közül egyrészt megemlíteném a nálunk kevésbé ismert Stephen Donaldsont (aki gyermekkorát Indiában töltötte, és fantasy regényeiben – amelyek közül magyarul csak az első jelent meg és gyakorlatilag elbukott – rengeteg szanszkrit szót használ az eredetitől teljesen különböző jelentésben), másrészt pedig a már nem túl kortárs Aldous Huxleyt, akinek szómája ("Szóma, ha mondom – segít a gondon! Már egy köbcenti helyrebiccenti.") bevonult a közgondolkodásba – azt azonban talán kevesebben tudják, hogy ez a neve a védikus indiai vallás rituális italának. Az eredeti szómáról a tudósok nem tudják biztosan, hogy melyik növény nedve lehetett – a két legáltalánosabban elfogadott tipp az erősen hallucinogén légyölő galóca, és a pusztán élénkítő-erősítő hatású csikófark (Ephedra).


Hozzászólások

A hozzászólások a szerzőjük véleményét tükrözik. Tartalmukért nem vállalunk felelősséget.

Maradhatott volna az eredeti welsh vagy cymri. Legalább a velsziek büszkélkedhettek volna vele. Máshol – még Amerikában is – kellően különleges hangzású lenne...

padmé: lehetne a Padmá megszólítása

Természetesen ehetne, de a nőnemű padmá nem túl gyakran használatos szó. A padma rövid a-bal, hímnemben és semlegesnemben jelent lótuszvirágot, és így csak locativus lehet a padmé. A hinduk Laksmít szokták néha a Padmá névvel illetni, és néha egyes buddhisták is emlegetnek ilyen istennőt, de tudtommal leginkább csak azért, hogy az óm manipadmé húm-ba korrekt szanszkrit grammatikát lehessen belemagyarázni.

igen, én Laksmíra gondoltam

Opciók:
Cikktérkép
Archívum
Xaraya motorral
Get Firefox!
WYW kereső
   

Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában minden képi, írott és eszmei tartalom szerzői jogának tulajdonosa Balogh Dániel. Ezen tartalmak csak a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported Licenc feltételeinek megfelelően használhatóak fel (bővebben itt). Üzleti célú felhasználásukhoz külön, írásos engedély szükséges.

A lap optimális külalakja Firefox böngésző alatt, minimum 1024x768-as felbontású, 32 bit színmélységű monitoron jelenik meg. Kérlek, ha a honlap működésében, viselkedésében hibát, meglepő dolgot találsz, értesíts róla.