JÉ! India
Kapcsolat
Adakozás
Segíts, hogy a honlap fennmaradjon!
Ajánló
Bollywood - A földreszállt félistenek otthona


Reszkessetek, barátaim!

Beküldte:  Dániel. Megjelent: 2009. Február 7. Megtekintve: 5230
No, megijedni azért nem kell. Ez a cikkecske csak egy újabb online fordítási szolgáltatás teszteléséről szól. Rég fent van a honlapon egy kis leírás arról, micsoda szörnyelem született abból, hogy angolra fordíttattam egy ingyenes fordítógéppel a  JÉ! India nyitószövegét (Dózeroljunk nyíltan). Ezúttal a Google fordítószolgáltatása kerül górcső alá.

A cikk a hirdetés után folytatódik

A Google Fordítás új szolgáltatása egyelőre nem fogja elvenni a fordítók kenyerét, de azért pár év múlva talán már alkalmas lesz arra, hogy egy ismeretlen nyelvű oldal lényegét gyorsan megértsük a segítségével.

Lássuk, hogy mit alkotott nekem a Gugli fordítója:

This is the website of India, light and personal tone, but the hope that are meaningful and credible. If you write to me, is the same - quiver, friends - hangvétellel do.

This page address is: Make it So! India. The capitalization is not accidental: not only in India - the other, the unknown, the wide-ranging - to wonder I want to show him (and encouraged), but in the sense of this word is also an acronym. Is very important that everyone take a test and use your common sense - at all, but because I talk in India, especially on the subject. Take away the positive or negative bias, and the credulity of the indiscriminate denial szemellenzős; to be open, but critical. Remain outsiders inevitably - but become kívülállóvá inside.

Hogy kicsit izgalmasabb legyen a dolog, megpróbáltam ezt lefordítani magyarra, ezzel mintegy szemléltetve, mit értene belőle az egyszeri angol, ha szeretné lefordíttatni a  JÉ! India nyitószövegét. Ehhez persze azokat a szavakat, amik magyarul maradtak a szövegben, kénytelen voltam én angolítani. Természetesen ha a nyitólapot én fordítanám angolra, sokkal szabadabban átírnám az egész szöveget, és nem feltétlenül ugyanezeket a szavakat választanám.

Lássuk tehát az eredmény értelmét:

Ez India honlapja, könnyed és személyes hangnem, de a remény, amelyek jelentőségteljesek és hihetőek. Ha írsz nekem, van ugyanaz – reszkessetek, barátaim – in style tedd.

Ez oldal cím: Tedd Ilyenné! India. A nagybetűs írás nem véletlen: nemcsak Indiában – a másikban, az ismeretlenben, a széleskörűben – csodálkozni akarom megmutatni neki (és bátorított), de e szó értelmében egy betűszó van is. Nagyon fontos, hogy mindenki vizsgázzon le és használja a józan eszedet – egyáltalán, de mert én Indiában beszélek, különösen a témában. Vedd el a pozitív vagy negatív elfogultságot és a megkülönböztetés nélküli tagadás hiszékenységét narrow-minded; lenni nyitottnak, de kritikusnak. Maradjatok kívülállók elkerülhetetlenül – de váljatok outsiders belül.

Végezetül pedig, ha valaki nem szeretne visszanavigálni a nyitólapra, itt van az eredeti magyar szöveg:

Ez a honlap Indiáról szól, könnyed és személyes hangnemben, de reményem szerint tartalmasan és hitelesen. Ha írsz nekem, akkor ugyanilyen - tegező, baráti - hangvétellel teheted.

A lap címe:  JÉ! India. A JÉ nem véletlenül nagybetűs: nemcsak az Indiára - a Másikra, az ismeretlenre, a sokrétűre - való rácsodálkozást akarom vele jelezni (és szorgalmazni); hanem a Józan Ész rövidítése is egyben e szócska. Nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki vegye elő és merje használni a maga józan eszét - mindenkor, de mivel én itt Indiáról fecsegek, különösen ezzel a témával kapcsolatban. Tegyük félre a pozitív vagy negatív elfogultságot, a válogatás nélküli hiszékenységet és a szemellenzős elutasítást; legyünk nyitottak, de kritikusak. Elkerülhetetlenül kívülállók maradunk - de válhatunk bennfentes kívülállóvá.

Szerző: Balogh Dániel

Hozzászólások

A hozzászólások a szerzőjük véleményét tükrözik. Tartalmukért nem vállalunk felelősséget.

A Bennfenteskívülálló
( shorty – 2009.03.05, 03:08 )

Nem bírtam magammal, beírtam a magyar eredetit a webforditas.hu oldalon (én dalszövegeknél használom,ha jókedvre vágyom), majd a kapott angol nyelvű szöveget magyarra fordítottam a programmal...
This website is about India, in an easy-going and personal key, but my hope substantially and authentically. If you write to me, then just like this - informal, friendly - you may make it with an intonation.
The sheet's title: 
JÉ! India. The JÉ not accidentally capitalised: not only onto India - onto Másik, the unknown, the manifold one - truth getting surprised I want to signal it with him (and to promote); but the abbreviation of the common wit in one this particle. I consider it important for everybody to take it out and let him draw it to use his own common wit - at all times, but since I chatter about India here, particularly in connection with this topic. Let us put the positive or negative bias, the credulity without the selecting and the blinkered rejection aside; let us be open, but critical. Inevitably third party we are left over - but we may be divorcing insider outsider.
Ez a honlap Indiáról szól egy könnyed és személyes kulcsban, de alaposan és hitelesen a reményem. Ha kedveled ezt, azután írod nekem őt - informális, barátságos - egy intonációval csinálhatod azt.
A lepedő cím:
JÉ! India. A JÉ nem véletlenül tőkésített: nem csak Indiára - Másikre, az ismeretlenre, a sokféle - igazság, amit meglepnek, vele jelezni akarom azt (és előléptetni); de az egyben levő józan ész rövidítése ez a részecske. Mindenkinek fontosnak tekintem azt hogy vegyem ki azt és engedjem meg neki, hogy rávegye azt, hogy használja a saját józan eszét, - mindenkor, de mióta Indiáról csacsogok itt, különösen ezzel a témával kapcsolatban. Tegyük a pozitív vagy negatív elfogultságot, a hiszékenység kívül az kiválasztó és a blinkeredelutasítás félre; legyünk nyitottak, de kritikusak! Elkerülhetetlenül kívülálló megmaradunk - de mi elválóak lehetünk bennfenteskívülálló.

Reszkessetek, barátaim!
( Dániel – 2009.03.05, 08:58 )

Köszönöm a beírást, meg a visszafordítást is - remek. Az eddigi legjobb ingyenes webfordítás egyébként, amit láttam: gyakorlatilag minden szót értelmesen fordít, ha nem is a szövegkörnyezetnek megfelelően, de legalább a fő jelentésének (kivétel pl. a divorce ez alól, ez benne talán a legviccesebb). Szóval kalap le a webforditas előtt - ez már majdnem értelmes szöveg Mosoly
Az viszont fura, hogy vannak olyan szavak, amiket csak egy irányba ismer, tehát pl. szemellenzős = blinkered, de blinkered <> szemellenzős.

Opciók:
Cikktérkép
Archívum
Xaraya motorral
Get Firefox!
WYW kereső
   

Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában minden képi, írott és eszmei tartalom szerzői jogának tulajdonosa Balogh Dániel. Ezen tartalmak csak a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported Licenc feltételeinek megfelelően használhatóak fel (bővebben itt). Üzleti célú felhasználásukhoz külön, írásos engedély szükséges.

A lap optimális külalakja Firefox böngésző alatt, minimum 1024x768-as felbontású, 32 bit színmélységű monitoron jelenik meg. Kérlek, ha a honlap működésében, viselkedésében hibát, meglepő dolgot találsz, értesíts róla.